Working on the distribution of the bow.

Trabajando la distribución del arco. Concierto Kachaturian.

FILOSOFIA D'ENSENYAMENT

 

L'OBJECTIU.

Tocar el violí és un viatge de per vida tant per al professor com per a l'alumne. La meva meta per a l'estudiant és que es converteixi en el seu propi professor, i que a través de tota la informació que va adquirint al llarg dels seus anys com a estudiant, trobi prou eines per necessitar al seu professor cada vegada menys. D'aquesta manera l'èxit es converteix en un procés natural tant per a l'alumne com per al professor.

 

Les diferents vivències com a violinista, primer com a estudiant i després com a recitalista, solista, músic de cambra i professora professional m'han portat a desenvolupar un mètode d'ensenyament del violí en el qual he adaptat les diferents influències rebudes dels meus professors (amb gran èmfasi en els coneixements adquirits amb el Mestre Fuks) i la meva pròpia intuïció com a pedagoga.

 

L'experiència que he adquirit en aquests darrers anys m'ha portat a desenvolupar una visió de la docència del violí que se centra en el creixement musical de l'alumne com a artista, i en la millora d'aspectes relacionats amb la tècnica del violí i la interpretació musical d'un ampli repertori.

 

Com a professor, un necessita desenvolupar un sisè sentit per veure el que l'alumne necessita i per adonar-se de quin és el moment adequat per mostrar aquesta informació a l'alumne.En cada cas individual es tracta de diagnosticar "el / els problemes", identificar-los, descompondre'ls de la manera més simple possible i oferir a l'alumne eines i informació per resoldre'ls.

 

Aquest procés s'ha de dur a terme de la manera més sana possible, on els "problemes" no es jutgen com una crítica personal, i s'utilitzen com a informació perquè l'alumne es desenvolupi com a músic i intèrpret. D'aquesta manera l'estudiant es responsabilitza del seu progrés i de la seva personalitat com a músic.

 

Aquesta visió de com estudiar i interpretar amb el violí ofereix a l'alumne més confiança i llibertat per expressar i desenvolupar la seva individualitat artística.

 

EL PROCÉS

La interpretació del violí és una experiència holística que comprèn els moviments (aspecte físic), les habilitats musicals (aspecte mental), i el psicològic (aspecte espiritual). El meu concepte de l'ensenyament se centra en la combinació d'aquests tres aspectes.

 

1. ELS MOVIMENTS. L'ASPECTE FÍSIC.

En aquest pla, el meu principi fonamental en l'ensenyament del violí es basa en seguir els moviments físics naturals del cos humà aplicats a la interpretació del violí. La llibertat física a l'hora d'interpretar és el primer pas per tocar amb sensibilitat musical i amb confiança. El seguir una escola i aplicar-la individualment és un gran avantatge per a l'alumne, ja que pot veure una guia clara que no el porta a confusions. En la meva formació he adquirit coneixements de l'escola russa, de l'escola franco- belga i de l'escola de Galamian.

 

M'he beneficiat i après de les tres, i he experimentat com aquesta última proporciona una gran llibertat física, mental i espiritual a l'hora d'interpretar. Amb la tècnica que va desenvolupar Ivan Galamian l'alumne va descobrint com el seu físic individual reacciona i s'allibera gràcies als avantatges d'aquesta tècnica. A través de la meva pròpia experiència com a intèrpret del violí i a través dels meus alumnes he observat i experimentat com aquesta escola de violí ha beneficiat i segueix beneficiant a dotzenes d'estudiants de nivells molt diferents, com estudiants que estan descobrint l'art de la interpretació del violí, estudiants que ja han aconseguit una carrera musical de solistes, estudiants que avui dia són grans professionals en el món de la música de cambra, grans professors o músics en prestigioses orquestres. Amb cada alumne es presenta per a mi un cas individual i aquesta tècnica l'aplico segons les qüestions que necessitin resoldre, millorar i perfeccionar en cada alumne i a cada moment dins del desenvolupament d'aquest alumne. Per a cada alumne segueixo un pla organitzat i personalitzat.

 

Hi ha uns punts clau a tenir en compte en l'aplicació de la tècnica Galamian.

 

Postura i posició: de gran importància és comprovar que l'alumne té un bon balanç a l'hora de tocar i que el cos està alineat en la posició ideal per la seva estructura física i en relació amb l'instrument. Tot el cos forma part del procés d'interpretació. Cal desenvolupar i aplicar aquest principi en tot el procés d'estudi i interpretació.

 

Mà dreta: la posició de la mà dreta en prendre l'arc és clau per produir un so de gran qualitat i individual. El nostre so és la nostra veu. Ens hem de enamorar de la nostra pròpia veu i tenir la capacitat i diversitat perquè pugui interpretar tots els rols que la professió ens demani. Cal desenvolupar i perfeccionar tot tipus de cops d'arcs, a través d'estudis i del repertori barroc, clàssic, romàntic i contemporani del violí. També cal fer un estudi de les diferents possibilitats acústiques i sonores del violí sempre relacionant-lo amb les necessitats estilístiques i emocionals del repertori.

 

Mà esquerra: implementar una postura natural de la mà esquerra adquirint la major llibertat possible per a l'assoliment d'una bona afinació, agilitat i embelliment del so (a través de diversos tipus de vibrato) ens donarà la confiança i seguretat necessària per a la interpretació del repertori. Dins del treball de la mà esquerra es troba el desenvolupar la memòria muscular necessària per a una execució segura. Aquests punts seran aplicats al repertori tenint en compte les característiques estilístiques de les obres a treballar.

 

El treball d'aquests tres punts es desenvolupa amb l'aplicació de diversos exercicis tècnics (en escales, arpegis, estudis de dobles cordes, diversos i variats exercicis per a ambdues mans, i per la coordinació entre elles, etc.), així com estudis i repertori aplicat a les necessitats individuals. L'objectiu de tot aquest treball és preparar l'alumne a un gran nivell professional on les dificultats tècniques no s'interposin en la interpretació musical i la personalitat artística.

 

2. LES HABILITATS MUSICALS. L'ASPECTE MENTAL

Cada alumne té diferents qualitats com a músic i com a persona, i en cada cas s'ha d'encoratjar l'alumne a aconseguir el seu màxim potencial. Una bona educació musical comença per una bona capacitat interpretativa d'un repertori variat de la música clàssica i contemporània, amb enteniment de les diferents èpoques i gèneres musicals.

 

Com a professor, és sempre interessant veure quins són els punts forts de l'alumne i quins punts són els que necessiten desenvolupar. La meva experiència m'ha ensenyat que hi ha alumnes que tenen millors qualitats interpretatives per a certs estils i gèneres musicals i considero un aspecte important fomentar i desenvolupar aquestes qualitats. La meva meta com a professora és la preparació de l'alumne a un nivell en el qual es pugui moure professionalment en diferents camps, i desenvolupar els punts febles pel que fa a la interpretació i enteniment musical a través d'exercicis i un repertori ric i variat. L'ideal és preparar l'alumne d'una manera global, perquè adquireixi experiència tant com a músic d'orquestra, de cambra, solista o com a professor, si decideix dedicar-se a l'ensenyament.

 

3 . EL PSICOLÒGIC. L'ASPECTE ESPIRITUAL

La valoració dels aspectes socials i humans de la música en la nostra societat és un dels punts fonamentals dins de la pedagogia.

 

Observar i veure les qualitats dels diferents alumnes i desenvolupar durant els seus anys d'estudi és un pas important per al futur professional de l'alumne.

 

La relació professor-alumne és una de les claus de l'èxit en l'ensenyament del violí. Com a pedagoga, valorar i respectar els interessos, habilitats i èxits de l'alumne formen part d'aquesta relació. L'alumne s'ha de desenvolupar globalment com a persona, amb interessos en diverses àrees de la música i de la societat en general.

 

En el meu treball com a professora, a més de la informació per al desenvolupament tècnic i interpretatiu, la relació amb l'estudiant es basa en un procés d'estudi controlat de com aconseguir les metes proposades. Una guia de com estudiar i els passos a dur a terme és un dels punts claus per a l'èxit.

 

Una comunicació oberta i sincera ajuda al desenvolupament de l'alumne i estableix unes metes clares per les dues parts.

 

Comprendre i cultivar els interessos de l'alumne porten a una preparació artística sòlida, que li permeten desenvolupar el seu potencial i assolir els seus objectius professionals. La meva experiència com a professora m'ha mostrat com una gran majoria dels alumnes necessiten trobar la seva pròpia veu, la seva individualitat dins d'un món on la perfecció tècnica és un element indispensable per aconseguir feina.

 

En la meva pràctica com a pedagoga cultivo la connexió amb la veu interior a través de diversos exercicis amb la música per aconseguir que l'alumne sigui conscient que està transmetent el que sent. És de vital importància tenir un gran nivell d'entesa musical i desenvolupar al màxim la capacitat d'interpretació en cada moment dins del seu propi progrés.

 

Com a últim punt i d'extrema importància m'agradaria esmentar la pràctica davant el públic. Com alliberar i controlar les emocions davant d'una audiència és un dels elements més importants en el desenvolupament de l'alumne com a artista. Com en tots els aspectes esmentats anteriorment, aquest punt també requereix un tractament individual. En la meva activitat docent ocupa un lloc prioritari l'interpretació regularment davant el públic.

 

En la majoria dels casos, per als estudiants, oferir concerts i tocar en públic és la meta final, i on els resultats del dur treball realitzat són una recompensa per a l'alumne i un regal per al públic. Aquestes actuacions s'han de desenvolupar de manera regular, i en tots els camps possibles: amb orquestra, amb piano, amb diferents agrupacions de cambra i amb repertori per a violí sol.

 

Working on the violin hold. Trabajando la colocación del violín.

Working on string crossing in a scale.

Trabajando los cambios de cuerda en una escala.

Working on the expressiveness and the use of vibrato.

Trabajando la expresividad y el uso del vibrato.

Tres piezas op.42. Scherzo. Tchaikovsky.

Working on the sound, searching for the weight and relaxation of the right arm. Trabajando el sonido. Buscando el peso y la relajación del brazo derecho. Sonata op. 78. Brahms.

Working on the sound and the connection between the notes. Trabajando el sonido y la conexión entre notas. Partita 1 BWV 1002. Allemanda. Bach

Working chords, mov.1 Concerto A.Dvorak.